Electricitat Aigua Gas Climatització

Electricitat
Domèstiques
Industrials
Comercials
Aigua

Instal·lacions
Reparacions
Sanitaris
Aixetes

Gas

Instal·lacions de gas
(nivell A)
Industrials
Domèstiques

Calefacció i
climatització

Calderes
Aire acondicionat
Legalitzacions
Certificacions

Previous slide
Next slide

Certificats i legalització

  • Certificats elèctrics B.T. (per contractes nous)
  • Certificats de revisió periòdica B.T. (per manteniment)
  • Certificats reconeixement elèctrics B.T. (per contractes antics)
  • Contractes manteniment B.T. amb EIC’s
  • Certificats gas (nivell A)
  • Certificats calefacció
  • Certificats d’aigua
  • Certificats petrolíferes (tancs gasoil)

Estem acreditats per la contractació d’obra pública amb les següents classificacions:

  • Generalitat de Catalunya: I 1 D – I 6 E – I 8 C – I 9 E – J 2 E – J 4 E – J 5 C – K 9 C
  • Govern Central: I 01C – I 06 E – I 09 E – J 02 E – J 04 E – J 05 C – K 09 C