Electricitat Aigua Gas Climatització

Electricitat
Domèstiques
Industrials
Comercials
Aigua

Instal·lacions
Reparacions
Sanitaris
Aixetes

Gas

Instal·lacions de gas
(nivell A)
Industrials
Domèstiques

Calefacció i
climatització

Calderes
Aire acondicionat
Legalitzacions
Certificacions

Previous slide
Next slide

Electricitat

Fem tota classe d’instal·lacions i reparacions elèctriques de B.T. baixa tensió (domèstiques, industrials i comercials). Pressupostos detallats. Revisions periòdiques, contractes de manteniment, certificats i projectes de legalització. Especialitzats en obra pública.